Applikationer som ska utnyttjas av många olika människor, bör vara enkla, logiska och robusta att använda. HiSystems kan hjälpa till med att ta fram både enkla radorienterade gränssnitt, och mer avancerade grafiska gränssnitt, t.ex med användning av verktyget TeleUSE.