Ni har kanske en applikation som behöver vidareutvecklas med nya funktioner, eller som har fel som behöver åtgärdas. HiSystems har erfarenhet av att snabbt sätta sig in i andras program och kunna hitta och åtgärda fel, optimera med avseende på både storlek och exekveringstid, göra förbättringar och tillägg.