Design och utveckling av tidskritiska realtidskärnor i Ada för användning i system med höga krav på snabbhet och förutsägbarhet.