Utveckling av olika typer av programverktyg som kompilatorer (Ada, Pascal, PL/M), kodgeneratorer (68k, 88k, VAX, Sparc, i386), optimerare, länkare, debuggers, med mera.